Zoekresultaten  1-1 van de 1 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Economieverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
  • Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

    Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.

    Bekijk document gepubliceerd op