Zoekresultaten  1-33 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Afspraken tussen LNV en Dolfinarium

  Afspraken tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Dolfinarium over voorstellingen en educatie, fotomomenten / publieksinteracties, en verblijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met Frisia Zout extra zandsuppletie

  Het document bevat een kopie van een overeenkomst  tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en Frisia Zout over de winning van zout en zandsuppleties (aanvullingen) in de Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met NAM zandsuppletie

  Het document bevat een kopie van een overeenkomst  tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over aardgaswinning en aanvulling van zand (suppleties) in de Waddenzee. De overeenkomst ging in op 1 januari 2007.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zeehondenakkoord - bijlage-zeehondenakkoord.pdf

  Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zeehondenakkoord - Seal Rehabilitation Agreement (Engelse vertaling Zeehondenakkoord)

  Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zeehondenakkoord

  Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • Bijlage 3 - Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2018

  Bijlage 3 - Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022

  Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsafspraken

  Samenwerkingsafspraken tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen over het toekomstbestendig landelijk gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019

  Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

  Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee

  In dit convenant verbinden verschillende partijen zich om te streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzame garnalenvisserij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convention pour l’abattage d’animaux sans étourdissement selon certains rites religieux

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Drenthe

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Drenthe zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Flevoland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Flevoland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Utrecht

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Utrecht zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Noord-Holland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Friesland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Friesland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Noord-Brabant

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

  In het convenant hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024

  Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

  Concept convenant van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agreement on unstunned slaughtering in accordance with religious rites

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Declaration Coference on the illegal wildlife trade

  Engelstalige slotverklaring van de Wildlife Crime conferentie die op 12 en 13 februari 2014 in Londen werd gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Overijssel

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Overijssel zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Zeeland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Zeeland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Groningen

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Groningen zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Zuid-Holland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Limburg

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Limburg zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Gelderland

  Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Gelderland zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

  In het convenant hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan stalbranden 2012-2016

  Actieplan om de hoeveelheid stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors te verminderen. Acties uit het plan richten zich op een brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid. Preventie is daarbij een sleutelwoord. Het actieplan is tot stand gekomen in een uniek samenwerkingsverband met LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op