Zoekresultaten  1-10 van de 37 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022

  Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

  Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee

  In dit convenant verbinden verschillende partijen zich om te streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzame garnalenvisserij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan stalbranden 2012-2016

  Actieplan om de hoeveelheid stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors te verminderen. Acties uit het plan richten zich op een brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid. Preventie is daarbij een sleutelwoord. Het actieplan is tot stand gekomen in een uniek samenwerkingsverband met LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken tussen LNV en Dolfinarium

  Afspraken tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Dolfinarium over voorstellingen en educatie, fotomomenten / publieksinteracties, en verblijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectief garnalenvisserij

  Akkoord tussen de natuurbeweging, vissers en de rijksoverheid over de garnalenvisserij. De maatregelen in dit akkoord moeten leiden tot een gezonde en daarmee ook economisch duurzame garnalensector. Het akkoord is een bijlage bij het Vibeg-akkoord waarin de afspraken over de overige vormen van visserij zijn vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vissen binnen de grenzen van Natura2000 - Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling van natuur en visserij

  Akkoord tussen de visserijsector, de natuurbeweging en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee. Bepaalde delen in de Nederlandse kustzone worden verboden voor de boomkor- en garnalenvisserij. Als tegenprestatie beloven de natuurorganisaties om de komende jaren niet naar de rechter te stappen, zodat de visserij de tijd en de kans krijgt om nieuwe, duurzamere, vistechnieken in te voeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met Frisia Zout extra zandsuppletie

  Het document bevat een kopie van een overeenkomst  tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en Frisia Zout over de winning van zout en zandsuppleties (aanvullingen) in de Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met NAM zandsuppletie

  Het document bevat een kopie van een overeenkomst  tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over aardgaswinning en aanvulling van zand (suppleties) in de Waddenzee. De overeenkomst ging in op 1 januari 2007.

  Bekijk document gepubliceerd op