Zoekresultaten  1-18 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • ‘Principles of good practice’

  Engelstalige document met uitgangspunten voor eerlijke handelspraktijken, overeengekomen door Europese brancheorganisaties van primaire producenten, fabrikanten, retailers en een vertegenwoordiging van consumentenorganisaties en vakbonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant aanvullend beleid (bij het wetsvoorstel) Aanbestedingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Collaboration agreement regarding establishment and development of global co-ordinating secretariaat for global network of food innovation hubs in the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health Deal Academy Het Dorp

  Health Deal langdurige zorg gaat over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Publieke en private partijen slaan de handen ineen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. Dat doen de partijen samen met Academy Het Dorp, opgericht door Siza.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health deal: De ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Call to accelerate Quantum Technologies across Europe

  Hierbij treft u de Call to accelerate Quantumtechnologie in Europa. Deze is vastgesteld door Eurocommissaris Digitale Economie Gunther H. Oettinger en minister Kamp van Economische Zaken tijdens een bezoek bij QuTech in Delft op 29 oktober 2015. Dit instituut bouwt aan de nieuwste generatie computers en internet in Delft. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbeeldovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener

  Voorbeeldovereenkomst Zelfstandigen thuiszorg in natura. Deze voorbeeldovereenkomst is opgesteld door belangenbehartigers BTN en FNV Zelfstandigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint Statement - Dutch-Palestinian Cooperation Forum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG

  In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regios, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Dit kader is door de drie partijen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en het Ministerie van OCW, ondertekend. Het kader vormt de basis voor beleidsafstemming en voor het afsluiten van de cultuurconvenanten 2013-2016. Daarnaast is de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health Deal: Chronische pijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst Vierkant voor Werk juli 2016

  Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ), de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mkb Samenwerkingsagenda Rijk - regio

  In deze agenda staan afspraken over afstemming van innovatie-instrumenten tussen provincies en Rijk en het verbinden van de regionale economie aan het topsectorenbeleid. Deze afspraken zorgen ervoor dat het (innovatieve) mkb betere ondersteuning krijgt. En dat kansrijke bedrijven en innovaties uit de regio kunnen doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint Statement - Netherlands-Israel Cooperation Forum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring, Investeren in - de toekomst van - Nederland

  Verklaring van het kabinet, een aantal grote verzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en andere stakeholders. Het gaat over het versterken van het financieringsvermogen van de Nederlandse economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands kennis- en innovatie contract

  Overkoepelend contract waarmee de afspraken van de innovatiecontracten van de Topsectoren worden bevestigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum of understanding - Samenwerking Nederland India op gebied van Corporate Governance en MVO

  Nederland en India gaan nauwer samenwerken op gebied van Corporate Governance en MVO. Beide landen hebben daar op 7 juni 2011 tijdens de handelsmissie naar India afspraken over gemaakt. In dit Engelstalige document staan de afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op