Zoekresultaten  1-1 van de 1 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
  • Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG

    In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regios, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Dit kader is door de drie partijen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en het Ministerie van OCW, ondertekend. Het kader vormt de basis voor beleidsafstemming en voor het afsluiten van de cultuurconvenanten 2013-2016. Daarnaast is de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen weergegeven.

    Bekijk document gepubliceerd op