Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Cultuurverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bibliotheekconvenant 2020-2023

  Convenant tussen de Staat der Nederlanden, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Ouderen en cultuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Btw-convenant Film 2018

  Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultuurconvenant landsdeel oost 2013-2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart voor de Frans-Nederlandse samenwerking op het vlak van hoger onderwijs en wetenschap

  Met deze routekaart willen de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie van de Franse Republiek en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland opnieuw bevestigen dat zij de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap willen versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenakkoord OCW- NRTO

  De NRTO en de staatssecretaris sluiten dit hoofdlijnenakkoord voor de periode 2012 – 2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant adrescontrole studiefinanciering

  Model van het convenant tussen de minister van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin afspraken met gemeenten worden neergelegd over de adrescontroles die de gemeenten uitvoeren in verband met de uitwonendenbeurs. In de convenanten worden ook afspraken gemaakt over de financiële vergoeding per adrescontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op