Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Cultuurverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stagepact MBO 2023 - 2027

  Stagepact over afspraken tussen alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om ervoor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen Werken aan Talent

  De werkagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor de periode 2023-2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bibliotheekconvenant 2020-2023

  Convenant tussen de Staat der Nederlanden, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Ouderen en cultuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Btw-convenant Film 2018

  Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultuurconvenant landsdeel oost 2013-2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Edudelta - Goes

  Convenant Edudelta - Goes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo

  Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo, als onderdeel van de concept regeling kwaliteitsafspraken mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken over gezamenlijke aanpak schoolverzuim in het mbo

  Afspraken van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) met de MBO Raad en Ingrado om samen het schoolverzuim in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op