Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Cultuurverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bibliotheekconvenant 2020-2023

  Convenant tussen de Staat der Nederlanden, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Ouderen en cultuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Btw-convenant Film 2018

  Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultuurconvenant landsdeel oost 2013-2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -

  Convenant over de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale lesmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

  Convenant om de kwaliteit van het gemeentelijke beleid voor voor- en vroegschoolse educatie eind 2015 te verbeteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (GGD GHOR Nederland) en ActiZ, organisatie voor zorgondernemers hebben deze afspraken gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs

  Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs. Partijen leggen dit akkoord in de komende periode voor aan hun achterban. Naar verwachting is de achterbanraadpleging half januari 2012 afgerond. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Confucius institute headquarters of china en Hogeschool Zuyd

  Deze overeenkomst is in het Engels en in het Chinees opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model Bewerkersovereenkomst

  Model bewerkersovereenkomst die scholen en leveranciers van digitale leermiddelen kunnen gebruiken bij het afsluiten van contracten. Bijlage bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -.

  Bekijk document gepubliceerd op