Zoekresultaten  1-10 van de 1.064 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Jaarverslag Integriteit 2021 Ministerie van Financiën

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Alle ministeries publiceren daarvoor een jaarverslag integriteit. De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2021. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2021, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 - Nationaal Programma Groningen

  Het Nationaal Programma Groningen (NPG) investeert sinds 2018 in de toekomst van Groningen door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat. Het jaarverslag laat de belangrijkste momenten en resultaten van 2021 zien. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2021

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2021. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit ministerie IenW 2021

  Jaarverslag over verschillende activiteiten die op het gebied van integriteit in 2021 bij het ministerie van IenW zijn uitgevoerd. De rapportage bevat daarnaast een getalsmatige en inhoudelijke omschrijving van meldingen en geconstateerde incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wsw-statistiek 2021 Jaarrapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit Ministerie van SZW 2021

  Deze publicatie betreft de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2021 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

  In het jaarverslag geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inzicht in de manier waarop SodM invulling heeft gegeven aan de toezichtstaken en adviestaken en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën

  Dit jaarverslag blikt terug op de activiteiten van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën in 2021. Het Kiesgroepprogramma is een programma voor technische samenwerking met de zogeheten kiesgroeplanden. Dat zijn de landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development. Bijvoorbeeld Armenië, Bulgarije, Georgië, Mongolië, Noord-Macedonië, Oekraïne en Roemenië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • JenV-brede Werkagenda - jaarbericht 2021

  De JenV-brede Werkagenda draagt bij aan: het versterken van de menselijke maat in de dienstverlening; het maken van begrijpelijke en uitvoerbare wet- en regelgeving; het actiever ophalen van signalen hoe beleid en wetgeving in de praktijk uitpakt. In het jaarbericht staat wat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in 2021 bereikt heeft met maatregelen en waar het ministerie in 2022 verder aan werkt. 

  Bekijk document gepubliceerd op