Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Deze jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht substantiële giften aan politieke partijen 2023

  Op 1 januari 2023 is de Wet financiering politieke partijen op een aantal punten gewijzigd. 1 van deze wijzigingen is dat politieke partijen en hun neveninstellingen verplicht zijn om giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt deze giften vervolgens openbaar door publicatie op Rijksoverheid.nl. De substantiële giften voor 2023 worden op deze pagina periodiek openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 2020-2022

  Het jaarverslag ‘Integriteit bij JenV’ heeft betrekking op de departementsonderdelen, de agentschappen en de diensten, hierna samengebracht onder de term ‘JenV breed’. De ZBO’s – en de sui generis – organisaties (Nationale Politie, Openbaar ministerie, Rechtspraak) zijn in dit verslag niet meegenomen. Het jaarverslag geeft inzicht in het aantal meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen JenV-breed en de opvolging daarvan. Verder gaat het jaarverslag (beknopt) in op de belangrijkste ontwikkelingen in het integriteitsbeleid van JenV, aan de hand van de 8 pijlers die samen het integriteitsgebouw van JenV vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op