Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Jaaroverzicht 2005 DCC-VenW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid: 2012 (1 oktober - 31 december)

  De Onderzoeksraad, die op 1 oktober 2012 door Minister Spies is ingesteld, staat meer eenheid voor in de aanpak van onderzoek naar vermoedens van integriteitsschendingen binnen de overheid/publieke sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 PUR: Wetstoepassing @ Jurisprudentie

  In de ‘Bijlage Wetstoepassing en Jurisprudentie’ behorend bij het Jaarverslag 2012 van de Pensioen- en Uitkeringsraad, worden beslissingen op het beleidsterrein van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op dit gebied gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Dutch Venture Initiative II

  Jaarverslag van het Dutch Venture Initiative II (DVI-II) over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2018. Het DVI is een samenwerkingsverband met als doel investeringskapitaal beschikbaar te krijgen voor private investeringsfondsen gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Dutch Venture Initiative

  Jaarverslag van het Dutch Venture Initiative (DVI) over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2018. Het DVI is een samenwerkingsverband met als doel investeringskapitaal beschikbaar te krijgen voor private investeringsfondsen gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen: Jaarrapportage 2018

  Jaarrapportage over 2018 van de Onafhankelijke Raadsman met een aantal suggesties en aanbevelingen over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage - ACM jaarverslag 2018

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), stuurt de bevindingen op het ACM-jaarverslag 2018 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in 2018

  Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op