Zoekresultaten  1-50 van de 61 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Deze jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wsw-statistiek 2022 Jaarrapport

  In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2022. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande jaren aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit Ministerie van SZW 2022

  Deze publicatie gaat over de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2022 over meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2022 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Het jaarverslag over 2022 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, toen nog Inspectie SZW geheten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wsw-statistiek 2021 Jaarrapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit Ministerie van SZW 2021

  Deze publicatie betreft de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2021 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht integriteit ministerie SZW 2020

  Deze publicatie betreft de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2020 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2020 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SVB 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag UWV 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Het jaarverslag over 2020 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wetten en regels over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2019

  Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SVB 2019

  Jaarverslag SVB 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag UWV 2019

  Jaarverslag UWV 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW - Jaarverslag deel 3

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW - Jaarverslag deel 5

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW - Jaarverslag deel 4

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW - Jaarverslag deel 2

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW - Jaarverslag deel 1

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019. Jaarverslag 2019 Inspectie SZW

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2018

  Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2017

  Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 SVB

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 UWV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2016

  Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2012-2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag UWV 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SVB 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarlijkse samenvatting ESF 2014

  Jaarlijkse samenvatting (annual summary) over het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag burgercorrespondentie SZW 2012

  Een overzicht van de behandeling van aanvragen, bezwaarschriften, klaagschriften, Wob-verzoeken en andere burgerbrieven door het ministerie van SZW in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag UWV 2012

  Jaarverslag UWV 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SVB 2012

  Jaarverslag SVB 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksjaarverslag 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksjaarverslag 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht burgercorrespondentie 2011

  Overzicht van de behandeling van aanvragen, bezwaarschriften, klaagschriften, Wob-verzoeken en andere burgerbrieven door het ministerie van SZW in 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Bekijk document gepubliceerd op