Zoekresultaten  1-20 van de 1.246 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling B2

  Door aanpassingen in de Spuk B2 is de invulwijzer op een aantal punten aangepast of verduidelijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling D22 en C96B

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij de SiSa-bijlage 2023 - Regeling H38

  Addendum zowel bij de SiSa-bijlage als de Invulwijzer 2023. Dit is de SiSa informatie horende bij de incidentele specifieke uitkering De Tongelreep (H38). Deze specifieke uitkering is per abuis niet opgenomen in de SiSa bijlage en Invulwijzer 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 - versie 12 januari 2024

  Dit is de definitieve versie nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

  Dit is de definitieve nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2023. Op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa wordt hierin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2023 toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2023 - versie 11 januari 2024

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2023. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023 - versie 11 januari 2024

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023. De definitieve SiSa-bijlage-op-maat zal de contactpersoon SiSa van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling ontvangen van het CBS. Deze versie kan dan ook niet worden gebruikt om de specifieke uitkeringen te verantwoorden. Informatie over het invullen van de SiSa-bijlage kunt u vinden in de SiSa-invulwijzer 2023, te vinden als bijlage onder het kopje SiSa 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2023

  Dit bestand betreft het totaal bestand van de tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2023 in PDF. De officiële tabel van fouten en onzekerheden is ook dit jaar toegevoegd aan het tabblad bij de SiSa-bijlage op maat die elke medeoverheid met een specifieke uitkering heeft ontvangen van het CBS. Dit PDF bestand kan dan ook niet gebruikt worden voor indiening van de verantwoordingsinformatie bij het CBS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire provinciefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2024 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2023 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IU Beschermd wonen 2023-2028, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmodel septembercirculaire 2023 – uitkeringsjaar 2023 en verder

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakmutatie 2023, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakmutatie 2024, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IU Participatie 2023-2028, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakmutatie 2027, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Septembercirculaire provinciefonds 2023 - Septembercirculaire provinciefonds 2023.pdf

  De septembercirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op