Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Rule of law input from The Netherlands 3 april 2019

  Bijlage bij de kabinetsreactie op het rapport Van der Graaf over rechtsstatelijkheid in de Europese Unie (beschikbaar in het Engels).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief inzake Rapportage over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het EU-Hof in 2015 uitspraak heeft gedaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012

  Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 16 oktober a.s. zullen de ministers de Europese Raad (ER) van 18-19 oktober voorbereiden. Tijdens de ER zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over onder andere het Groeipact (Compact for Growth and Jobs), het tussenrapport over de toekomst van de EMU, bankentoezicht en over de strategische partners van de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkinstructie totstandkoming algemene ambtsberichten

  Werkinstructie voor het opstellen van algemene ambtsberichten. Ambtsberichten worden op verzoek van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geschreven door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Bij het opstellen van de ambtsberichtenstelt BZ zich onafhankelijk op en laat zich niet leiden door overwegingen op politiek, economisch of welk gebied dan ook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse gedetineerden per land

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Totaal aantal Nederlandse gedetineerden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 11 06 Vijf jaar Top van Warschau

  Nieuwsbrief met samenvatting van de beleidsdoorlichting over de inzet van Nederland binnen de Raad van Europa in de periode 2004-2010. Het rapport laat zien wat de inspanningen van Nederland zijn en legt daarover verantwoording af. Ook trekt het mogelijke lessen voor toekomstige inspanningen op dit gebied. Deze evaluatie is uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 11 04 Capaciteitsontwikkeling

  Nieuwsbrief bij het rapport ‘Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness’. Deze evaluatie richt zich op kennisvergaring en kennistoepassing, identificeert factoren en verklaart op grond van deze gegevens het bereikte niveau van effectiviteit. Het rapport werd uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over ambtsberichten

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt ambtsberichten op. De staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt ze als informatiebron bij de beoordeling van asielverzoeken. In de vragen en antwoorden en in de Werkinstructie totstandkoming Algemene Ambtsberichten staat meer informatie over hoe ambtsberichten tot stand komen en hoe ze kunnen worden gebruikt.

  Bekijk document gepubliceerd op