Zoekresultaten  1-50 van de 70 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Vertrek en gevolgen voorzieningen Regeling Opvang Oekraïense Ontheemden (ROOO)

  Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen met een geldig reisdocument vanuit Nederland naar Oekraïne of landen in de Europese Unie reizen. In deze circulaire staat welke vormen van vertrek er zijn en hoe gemeenten daarmee kunnen omgaan. Ook staat er wanneer gemeenten het recht op voorzieningen uit de ROOO (Regeling Opvang Oekraïense Ontheemden) voor Oekraïense vluchtelingen kunnen beëindigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelswijze gemeenten opvang Oekraïners die nooit aan voorwaarden RTB hebben voldaan

  De werkinstructie omschrijft eerst de groepen die niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen en informeert gemeenten over de rechten van deze personen. Daarna volgt een werkinstructie voor gemeenten om de opvang te beëindigen voor personen zonder recht daartoe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derdelanderbeleid Richtlijn tijdelijke bescherming

  Bijlage bij Aanpassing instructieadvies voor derdelanders uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing instructieadvies voor derdelanders uit Oekraïne

  Per 19 juli 2022 is het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Voorkomen bedoeld of onbedoeld oneigenlijk gebruik van verstrekkingen

  In deze circulaire is een advies voor gemeenten opgesteld om bedoeld of onbedoeld oneigenlijk gebruik van de financiële verstrekkingen en de opvang te voorkomen voor ontheemden uit Oekraine die opgevangen worden in Nederland. Gemeenten kunnen dit advies overnemen en aanpassen naar eigen inzicht en eigen processen, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. De voorgestelde aanpak beschrijft hoe gemeenten informatie van ontheemden inzichtelijk zouden kunnen maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Vertrek en gevolgen voorzieningen Regeling Opvang Oekraïense Ontheemden (ROOO)

  Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen met een geldig reisdocument vanuit Nederland naar Oekraïne of landen in de Europese Unie reizen. In deze circulaire staat welke vormen van vertrek er zijn en hoe gemeenten daarmee kunnen omgaan. Ook staat er wanneer gemeenten het recht op voorzieningen uit de ROOO (Regeling Opvang Oekraïense Ontheemden) voor Oekraïense vluchtelingen kunnen beëindigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage B contactpersonenlijst eerste helft 2023 taakstelling vergunninghouders

  Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies, zoals deze hieronder zijn opgenome

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage A Circulaire eerste helft 2023 taakstelling vergunninghouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instructie reiskostenvergoeding ophalen rechtsbewijzen

  Circulaire bedoeld voor gemeenten over de reiskostenvergoeding die in Nederland ingeschreven Oekraïense ontheemden kunnen krijgen, als zij van en naar (sticker)locaties van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reizen voor het ophalen van rechtsbewijzen. Dit is een bewijs dat men een bepaalde tijd in Nederland mag wonen en werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 29 september 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een opdracht om per 29 september 2020 (extra) maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen hebben betrekking op samenkomsten, gezelschappen, sport, eet- en drinkgelegenheden en contactberoepen. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende aanwijzing vanwege verspreiding coronavirus vanaf 1 september 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met de opdracht dat per 1 september 2020 de verschillende maatregelen die zijn genomen op 26 juni, 10 juli en 7 en 20 augustus tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen, totdat nieuwe besluitvorming door het kabinet plaatsvindt over verlenging of aanpassing van de maatregelen ter bestrijding van het virus. Op basis van deze opdracht stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende aanwijzing vanwege verspreiding coronavirus vanaf 1 september 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 1 september 2020 op verschillende maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling gaat over het dragen van een niet-medisch mondkapje op luchthavens, specifiek in een eventeel aanwezige teststraat en bij de bagage-afhandeling. Ook moet op luchthavens kenbaar worden gemaakt aan passagiers dat de duur van thuisquarantaine wordt aangepast van 14 naar 10 dagen. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende aanwijzing vanwege verspreiding coronavirus vanaf 11 september 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 11 september 2020 op verschillende maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling is van toepassing op het leerling- en doelgroepenvervoer. Autoriteiten krijgen de opdracht om bij het vervoer niet te handhaven op het geldende gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje door leerlingen en jongeren tot en met 17 jaar. Op basis van deze opdracht stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 7 augustus 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 7 augustus 2020 op de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling heeft betrekking op introductie-activiteiten voor studenten (mbo, ho en wo) en eet- en drinkgelegenheden. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 1 juli 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 1 juli 2020 van verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen die worden aangepast gaan over de 1,5 meter-afstandsnorm, vervoer en samenkomsten. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 15 juni 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 15 juni 2020 van enkele maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen die worden aangepast gaan over gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en het ontvangen van bezoek in verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BDuR-circulaire juni 2015

  Dit is de junicirculaire voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor het begrotingsjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Wapens en Munitie 2014

  Deze nieuwe Circulaire bevat wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire wapens en munitie 2013

  De wapenwet- en regelgeving houdt het volgende in: Wapens en munitie zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Per categorie gelden verschillende verboden. Voor bepaalde wapen- en munitiecategorieën en handelingen, die in beginsel verboden zijn, kunnen vergunningen worden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Besluit van de Minister van Justitie van 26 juli 2010 over de wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire PTSS Politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringscirculaire 2012

  Circulaire gericht aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de kwartiermaker van de Nationale Politie. De circulaire gaat in op de budgettaire mutaties voor 2012 in verband met de komst van de Nationale Politie op 1 januari 2013. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire bevoegdheden bij beëindiging opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

  Circulaire met een overzicht van de bevoegdheden van de minister voor Immigratie en Asiel ((IenA), de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de burgemeester in een situatie waarbij sprake is van de noodzaak tot beëindiging van voorzieningen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire 2011

  Circulaire over de financiele en beleidsmatige kaders voor de komende jaren voor het politieveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Overvallen

  In het kader van de Week van de Veiligheid heeft Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag op een bijeenkomst bij MKB-Nederland en VNO-NCW het startschot gegeven voor de overheidscampagne ‘Pak de overvaller. Pak je mobiel’. Via tv- en radiocommercials en de website nederlandveilig.nl worden getuigen van overvallen opgeroepen een overval te filmen of te fotograferen met hun mobiele telefoon en daarna 1-1-2 te bellen. Beeldmateriaal van eventuele daders vergroot de pakkans aanzienlijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2011

  Circulaire over de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren voor het politieveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legeswijzer voor de IND

  Overzicht van de tarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rekent voor het aanvragen en verlengen van verblijfsvergunningen en het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • bijlage c Huisvesting van statushouders door gemeenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e halfjaar 2011

  Circulaire taakstelling huisvesting vergunninghouders voor het 2e halfjaar van 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage A Huisvestingstaakstelling vergunninghouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage D Rapportageformat realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maartcirculaire 2011

  Deze maartcirculaire gaat hoofdzakelijk in op de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor de Nederlandse politie en de invoering van het herijkte budgetverdeelsysteem. Daarbij bevat de circulaire de meest actuele budgettaire kaders voor de politiekorpsen. De maartcirculaire 2011 loopt vooruit op op de gebruikelijke junicirculaire die later dit jaar zal verschijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pocketeditie Uitvoeringkader NTB 2011

  In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven. Daarnaast bevat het enkele algemene uitgangspunten voor de uitwerking en een beschrijving van de eisen die aan de inrichting en vormgeving van het netwerk- en  trajectberaad worden gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire BOA

  Deze circulaire beschrijft onder andere wat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) is en welk beleid er is rond boas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nazorg jeugd uitvoeringskader 2010

  In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven. Daarnaast bevat het enkele algemene uitgangspunten voor de uitwerking en een beschrijving van de eisen die aan de inrichting en vormgeving van het netwerk- en  trajectberaad worden gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 6 Aansluitingstabel korpsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 5 Prestatiebekostiging

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 2 Kader PA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 1 Kader KLPD

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 4 Nabetaling asielbudget 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010

  Deze jaarlijkse circulaire bevat onder meer de actuele budgettaire kaders voor de jaren 2010-2014 van de regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Politieacademie (PA). In deze circulaire is een aantal mutaties in de budgettaire kaders opgenomen. De belangrijkste mutaties betreffen de uitkering van de resterende prijsbijstelling en de afrekening van de aspiranten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 7 Aspirantenvergoeding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 8 Nabetaling

  Bekijk document gepubliceerd op