Zoekresultaten  11-20 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010

  Deze jaarlijkse circulaire bevat onder meer de actuele budgettaire kaders voor de jaren 2010-2014 van de regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Politieacademie (PA). In deze circulaire is een aantal mutaties in de budgettaire kaders opgenomen. De belangrijkste mutaties betreffen de uitkering van de resterende prijsbijstelling en de afrekening van de aspiranten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maartcirculaire 2011

  Deze maartcirculaire gaat hoofdzakelijk in op de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor de Nederlandse politie en de invoering van het herijkte budgetverdeelsysteem. Daarbij bevat de circulaire de meest actuele budgettaire kaders voor de politiekorpsen. De maartcirculaire 2011 loopt vooruit op op de gebruikelijke junicirculaire die later dit jaar zal verschijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Junicirculaire 2011

  Circulaire over de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren voor het politieveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire 2011

  Circulaire over de financiele en beleidsmatige kaders voor de komende jaren voor het politieveld.

  Bekijk document gepubliceerd op