Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Circulaire PTSS Politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Overvallen

  In het kader van de Week van de Veiligheid heeft Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag op een bijeenkomst bij MKB-Nederland en VNO-NCW het startschot gegeven voor de overheidscampagne ‘Pak de overvaller. Pak je mobiel’. Via tv- en radiocommercials en de website nederlandveilig.nl worden getuigen van overvallen opgeroepen een overval te filmen of te fotograferen met hun mobiele telefoon en daarna 1-1-2 te bellen. Beeldmateriaal van eventuele daders vergroot de pakkans aanzienlijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 5 Prestatiebekostiging

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 2 Kader PA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 1 Kader KLPD

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire politie 2010 bijlage 4 Nabetaling asielbudget 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BDuR-circulaire juni 2015

  Dit is de junicirculaire voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor het begrotingsjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Wapens en Munitie 2014

  Deze nieuwe Circulaire bevat wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire wapens en munitie 2013

  De wapenwet- en regelgeving houdt het volgende in: Wapens en munitie zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Per categorie gelden verschillende verboden. Voor bepaalde wapen- en munitiecategorieën en handelingen, die in beginsel verboden zijn, kunnen vergunningen worden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire BOA

  Deze circulaire beschrijft onder andere wat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) is en welk beleid er is rond boas.

  Bekijk document gepubliceerd op