Zoekresultaten  1-24 van de 24 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Inzicht in effecten verdeelsystematiek Energietoeslag 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelfonds sociaal domein - participatie

 • Vragen en antwoorden FTK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht vergoedingen leden commissies Ministerie van SZW

  In dit document treft u een overzicht aan van vergoedingen van leden van commissie op het terrein van het ministerie van SZW. Het overzicht geeft de situatie weer per 1 maart 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  De hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport “Verantwoordelijk werken; evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

  Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten

  In deze circulaire staan de belangrijkste veranderingen ten gevolge van het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

  Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord

  Aanvullende informatie waarin extra uitleg wordt gegeven over het tussen vakbonden en werkgeversorganisaties afgesloten pensioenakkoord. (versie 19-09-2011)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

  Feiten en cijfers als achtergrond informatie bij het pensioenakkoord. In de oorspronkelijke facts and figures over het pensioenakkoord bleek bij figuur 8 een verkeerd jaartal te staan. Dit is in bijgaande versie op 24 juni 2011 gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdschema informatie over evaluatie herstelplannen per 31 december 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht vergoedingen leden commissies Ministerie van SZW

  In dit document treft u een overzicht aan van vergoedingen van leden van commissie op het terrein van het ministerie van SZW. Het overzicht geeft de situatie weer per 1 september 2012. Per commissie zijn steeds, tenzij anders aangegeven, alle leden opgenomen. Als zij geen vergoeding ontvangen staat dat ook aangegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk

  Binnen de rijksdienst wordt de inhuurvorm “payrolling” geleidelijk doch volledig afgebouwd. Uiterlijk 1 mei 2016 mag er geen gebruik meer worden gemaakt van payrollcontracten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelfonds sociaal domein - participatie

 • Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

  Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziening stelsel arbeidsongeschiktheid

  In plaats van uit te gaan van de beperkingen van mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, kijkt de overheid vooral naar de mogelijkheden die zij nog hebben om te werken. Verschillende wetten zijn hiervoor gewijzigd. Ook zijn veel arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigden herkeurd volgens strengere regels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet nieuwe regels voor toezicht en handhaving kinderopvang 2012

  Voor het verbeterde toezicht en de handhaving in de kinderpvang is een aantal regels veranderd, die gevolgen hebben voor u als ondernemer van een kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal. In deze uitgave een overzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

  De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2012 omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW) en oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) stijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: budgettair beeld vitaliteitspakket

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koopkrachtontwikkeling als gevolg van inkomensbeleid 2002-2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vakantiewerk 2011

  Pas als je dertien jaar of ouder bent, mag je werken in je schoolvakantie. Wat voor vakantiewerk je mag doen hangt af van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer soorten werk je mag doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief aan gemeenten mei 2011

  Door middel van de Verzamelbrief informeert staatssecretaris De Krom gemeenten over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief aan gemeenten februari 2011

  Door middel van de Verzamelbrief informeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de gemeenten in Nederland over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op