Zoekresultaten  1-20 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Gemeentenieuws van SZW 2023-5

  Nieuwsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws SZW 2023: speciale editie energietoeslag 2023

  Deze speciale editie van het Gemeentenieuws van SZW 2023 gaat over de budgetten per gemeente voor de energietoeslag 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief budget Energietoeslag 2023 en verdeelherstelactie 2022

  In dit document wordt inzicht geboden in het budget dat iedere gemeente nog ontvangt voor de energietoeslag 2023. Daarnaast wordt inzicht geboden in de aanvulling die sommige gemeenten nog ontvangen op hun budget voor de energietoeslag 2022, op basis van de verdeelherstelactie 2022. Beide budgetten zijn definitief vastgesteld. Het budget wordt in december 2023 aan gemeenten uitgekeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inzicht in effecten verdeelsystematiek Energietoeslag 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelfonds sociaal domein - participatie

 • Vragen en antwoorden FTK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht vergoedingen leden commissies Ministerie van SZW

  In dit document treft u een overzicht aan van vergoedingen van leden van commissie op het terrein van het ministerie van SZW. Het overzicht geeft de situatie weer per 1 maart 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  De hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport “Verantwoordelijk werken; evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

  Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten

  In deze circulaire staan de belangrijkste veranderingen ten gevolge van het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

  Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord

  Aanvullende informatie waarin extra uitleg wordt gegeven over het tussen vakbonden en werkgeversorganisaties afgesloten pensioenakkoord. (versie 19-09-2011)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

  Feiten en cijfers als achtergrond informatie bij het pensioenakkoord. In de oorspronkelijke facts and figures over het pensioenakkoord bleek bij figuur 8 een verkeerd jaartal te staan. Dit is in bijgaande versie op 24 juni 2011 gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdschema informatie over evaluatie herstelplannen per 31 december 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht vergoedingen leden commissies Ministerie van SZW

  In dit document treft u een overzicht aan van vergoedingen van leden van commissie op het terrein van het ministerie van SZW. Het overzicht geeft de situatie weer per 1 september 2012. Per commissie zijn steeds, tenzij anders aangegeven, alle leden opgenomen. Als zij geen vergoeding ontvangen staat dat ook aangegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk

  Binnen de rijksdienst wordt de inhuurvorm “payrolling” geleidelijk doch volledig afgebouwd. Uiterlijk 1 mei 2016 mag er geen gebruik meer worden gemaakt van payrollcontracten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelfonds sociaal domein - participatie

 • Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

  Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziening stelsel arbeidsongeschiktheid

  In plaats van uit te gaan van de beperkingen van mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, kijkt de overheid vooral naar de mogelijkheden die zij nog hebben om te werken. Verschillende wetten zijn hiervoor gewijzigd. Ook zijn veel arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigden herkeurd volgens strengere regels.

  Bekijk document gepubliceerd op