Zoekresultaten  1-20 van de 1.692 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
 • Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling B2

  Door aanpassingen in de Spuk B2 is de invulwijzer op een aantal punten aangepast of verduidelijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling D22 en C96B

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 - versie 12 januari 2024

  Dit is de definitieve versie nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij de SiSa-bijlage 2023 - Regeling H38

  Addendum zowel bij de SiSa-bijlage als de Invulwijzer 2023. Dit is de SiSa informatie horende bij de incidentele specifieke uitkering De Tongelreep (H38). Deze specifieke uitkering is per abuis niet opgenomen in de SiSa bijlage en Invulwijzer 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2023 - versie 11 januari 2024

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2023. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

  Dit is de definitieve nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2023. Op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa wordt hierin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2023 toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023 - versie 11 januari 2024

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023. De definitieve SiSa-bijlage-op-maat zal de contactpersoon SiSa van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling ontvangen van het CBS. Deze versie kan dan ook niet worden gebruikt om de specifieke uitkeringen te verantwoorden. Informatie over het invullen van de SiSa-bijlage kunt u vinden in de SiSa-invulwijzer 2023, te vinden als bijlage onder het kopje SiSa 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2023

  Dit bestand betreft het totaal bestand van de tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2023 in PDF. De officiële tabel van fouten en onzekerheden is ook dit jaar toegevoegd aan het tabblad bij de SiSa-bijlage op maat die elke medeoverheid met een specifieke uitkering heeft ontvangen van het CBS. Dit PDF bestand kan dan ook niet gebruikt worden voor indiening van de verantwoordingsinformatie bij het CBS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire provinciefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2024 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2023 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws van SZW 2023-5

  Nieuwsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws SZW 2023: speciale editie energietoeslag 2023

  Deze speciale editie van het Gemeentenieuws van SZW 2023 gaat over de budgetten per gemeente voor de energietoeslag 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief budget Energietoeslag 2023 en verdeelherstelactie 2022

  In dit document wordt inzicht geboden in het budget dat iedere gemeente nog ontvangt voor de energietoeslag 2023. Daarnaast wordt inzicht geboden in de aanvulling die sommige gemeenten nog ontvangen op hun budget voor de energietoeslag 2022, op basis van de verdeelherstelactie 2022. Beide budgetten zijn definitief vastgesteld. Het budget wordt in december 2023 aan gemeenten uitgekeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdragenoverzicht

  Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Septembercirculaire gemeentefonds 2023

  De septembercirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Septembercirculaire gemeentefonds 2023 (PDF | 78 pagina's |974  kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakmutatie 2023, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakmutatie 2026, september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op