Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015

  MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens per 2015. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, de maatregel één bankrekeningnummer en de bevriezing van de maximale huurgrens cq. liberalisatiegrens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2010-04 over parameters huurtoeslag 2011

  De circulaire bevat informatie over de parameters voor de huurtoeslag 2011. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2011-05 over parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens staatssteun 2012

  Circulaire over de aanpassing van de inkomens- en huurgerelateerde parameters huurtoeslag over het tijdvak van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Ook de geïndexeerde inkomensgrens voor de staatssteunregeling voor woningcorporaties en de liberalisatiegrens voor 2012 zijn opgenomen.  Verder komen 2 wetswijzigingen aan de orde die gevolgen hebben voor de berekening van de huurtoeslag cq de indexering van de parameters huurtoeslag per 1 januari 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad toezichtarrangement Waarderingskamer

  In dit toezichtarrangement komen onder andere de uitgangspunten van de Wet WOZ, de samenstelling van de Waarderingskamer, de taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer, de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Financiën aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasting Algemeen: gelijkheidsbeginsel bij waardering perceel grond

  Bekijk document gepubliceerd op