Zoekresultaten  11-20 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

  Deze MG-circulaire (2012-01) gaat onder meer in op het huurprijsbeleid per 1 juli 2012, inclusief de voorgestelde hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000, de huurprijsnorm voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2011-01 huurprijsbeleid

  De circulaire gaat over het huurprijsbeleid over de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2010-04 over parameters huurtoeslag 2011

  De circulaire bevat informatie over de parameters voor de huurtoeslag 2011. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2010-02 over aanpassing woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2010

  Deze circulaire gaat in op de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2010. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder andere gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circularie 2006-06 met beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen

  Deze circulaire gaat over beleidsregels verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. MG-circulaires gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2016-02 Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel kleine woningen en renovaties

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit de aanpassing van een aantal rekenregels. Per 1 oktober 2016 betreft dit de aanpassing van het WWS voor zelfstandige woningen. Wat dit betekent ziet u in het overzicht Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning. Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen blijft het WWS ongewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel (WWS)

  MG-Circulaire met de aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2013-03 Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014

  Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Verhuurderheffing 2013

  Op 2 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verhuurderheffing die een heffing voor verhuurders voor het jaar 2013 introduceert. Deze heffing is gericht op verhuurders van voor verhuur bestemde woningen met een huur lager dan of gelijk aan de toepasselijke huurtoeslaggrens voor 2013, nl € 681,02.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2012-02 circulaire , parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens staatssteun 2013

  Circulaire over parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens staatssteun 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op