Zoekresultaten  21-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • MG-circulaire 2011-05 over parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens staatssteun 2012

  Circulaire over de aanpassing van de inkomens- en huurgerelateerde parameters huurtoeslag over het tijdvak van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Ook de geïndexeerde inkomensgrens voor de staatssteunregeling voor woningcorporaties en de liberalisatiegrens voor 2012 zijn opgenomen.  Verder komen 2 wetswijzigingen aan de orde die gevolgen hebben voor de berekening van de huurtoeslag cq de indexering van de parameters huurtoeslag per 1 januari 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2011-04 Circulaire Verkoop corporatiewoningen

  Deze circulaire is inmiddels niet meer van kracht. Hij had tot doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2006-06 op bepaalde punten nader te specificeren en te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden voor toestemming toe te lichten. Met ingang van 1 oktober 2013 is de circulaire MG 2013-02 van kracht en vervalt de MG 2011-04.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2011-03 Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

  De MG-circulaire 2011-03 informeert over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gaat om de waardering van het energielabel per 1 juli 2011 en de toekenning van maximaal 25 punten extra per 1 oktober 2011 voor woningen in regio’s met schaarste.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2011-01: Huurprijsbeleid per 1 juli 2011

  Deze MG-circulaire gaat over het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2010-01 over huurprijsbeleid

  Deze circulaire gaat in op het huurprijsbeleid voor 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder andere gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 1999-02: Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet

  Deze circulaire gaat over de beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet

  Bekijk document gepubliceerd op