Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2023 en tot en met 30 juni 2024, inclusief: de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023; de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2023; de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023, inclusief de hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging; de toegestane huurverhoging voor kamers, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2023; de mogelijkheid van tijdelijke huurkorting; en (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer) de huurverlaging naar € 575,03 voor huurders van een woning of woonwagen van een woningcorporatie en met een laag inkomen. MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 (PDF | 50 pagina's | 541 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief: de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale huursector de beperking van de huurverhoging in de vrije sector (onder voorbehoud van instemming Eerste Kamer) de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een dure woningcorporatiewoning. Let op: Bijlage III bevatte per abuis een fout. In deze versie (26 februari) is in Bijlage III de kolom van 166 tot en met 207 punten gecorrigeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021

  Circulaire over parameters huurtoeslag op het gebied van inkomen en huur voor 2021. Ook bevat de circulaire de inkomensgrenzen huurtoeslag bij verschillende huurbedragen. Tot slot gaat de circulaire in op drie wijzigingen die gevolgen hebben voor de berekening en/of uitbetaling van de huurtoeslag. Het gaat om de AOW-leeftijd, de verruiming van de indieningstermijn bijzondere situaties inkomen, medebewoner en vermogen, en om verworven recht in de huurtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en tot en met 30 juni 2021, inclusief de nieuwe regeling voor de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties van 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2016-02 Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel kleine woningen en renovaties

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit de aanpassing van een aantal rekenregels. Per 1 oktober 2016 betreft dit de aanpassing van het WWS voor zelfstandige woningen. Wat dit betekent ziet u in het overzicht Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning. Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen blijft het WWS ongewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2016-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel (WWS)

  MG-Circulaire met de aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015

  MG-circulaire over de inwerkingtreding van de Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de bijbehorende ministeriële regeling per 1 juli 2015. In de circulaire gaat minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de nieuwe regelgeving, de overgang naar de nieuwe regelgeving, de status van bestaande MG-circulaires en tot slot op de ondersteuning bij de implementatie van de herziene Woningwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

  Deze MG-circulaire (2015-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2015, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229, de huurprijsnorm (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie. Tevens is opgenomen een samenvattend overzicht van de huurparameters. In de bijlagen zijn de liberalisatiegrenzen vanaf 1989 en de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2015 opgenomen. De huurprijsgrenzen in Bijlage III bij 107 t/m 212 punten zijn gecorrigeerd (3 februari 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015

  MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens per 2015. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, de maatregel één bankrekeningnummer en de bevriezing van de maximale huurgrens cq. liberalisatiegrens.

  Bekijk document gepubliceerd op