Zoekresultaten  1-10 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015

  MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens per 2015. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, de maatregel één bankrekeningnummer en de bevriezing van de maximale huurgrens cq. liberalisatiegrens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2010-04 over parameters huurtoeslag 2011

  De circulaire bevat informatie over de parameters voor de huurtoeslag 2011. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2011-05 over parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens staatssteun 2012

  Circulaire over de aanpassing van de inkomens- en huurgerelateerde parameters huurtoeslag over het tijdvak van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Ook de geïndexeerde inkomensgrens voor de staatssteunregeling voor woningcorporaties en de liberalisatiegrens voor 2012 zijn opgenomen.  Verder komen 2 wetswijzigingen aan de orde die gevolgen hebben voor de berekening van de huurtoeslag cq de indexering van de parameters huurtoeslag per 1 januari 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2023 en tot en met 30 juni 2024, inclusief: de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023; de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2023; de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023, inclusief de hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging; de toegestane huurverhoging voor kamers, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2023; de mogelijkheid van tijdelijke huurkorting; en (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer) de huurverlaging naar € 575,03 voor huurders van een woning of woonwagen van een woningcorporatie en met een laag inkomen. MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 (PDF | 50 pagina's | 541 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad toezichtarrangement Waarderingskamer

  In dit toezichtarrangement komen onder andere de uitgangspunten van de Wet WOZ, de samenstelling van de Waarderingskamer, de taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer, de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Financiën aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasting Algemeen: gelijkheidsbeginsel bij waardering perceel grond

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021

  Circulaire over parameters huurtoeslag op het gebied van inkomen en huur voor 2021. Ook bevat de circulaire de inkomensgrenzen huurtoeslag bij verschillende huurbedragen. Tot slot gaat de circulaire in op drie wijzigingen die gevolgen hebben voor de berekening en/of uitbetaling van de huurtoeslag. Het gaat om de AOW-leeftijd, de verruiming van de indieningstermijn bijzondere situaties inkomen, medebewoner en vermogen, en om verworven recht in de huurtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief: de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale huursector de beperking van de huurverhoging in de vrije sector (onder voorbehoud van instemming Eerste Kamer) de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een dure woningcorporatiewoning. Let op: Bijlage III bevatte per abuis een fout. In deze versie (26 februari) is in Bijlage III de kolom van 166 tot en met 207 punten gecorrigeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en tot en met 30 juni 2021, inclusief de nieuwe regeling voor de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties van 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2016-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

  Bekijk document gepubliceerd op