Zoekresultaten  1-10 van de 525 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Handelswijze gemeenten opvang Oekraïners die nooit aan voorwaarden RTB hebben voldaan

  De werkinstructie omschrijft eerst de groepen die niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen en informeert gemeenten over de rechten van deze personen. Daarna volgt een werkinstructie voor gemeenten om de opvang te beëindigen voor personen zonder recht daartoe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2023 en tot en met 30 juni 2024, inclusief: de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023; de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2023; de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023, inclusief de hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging; de toegestane huurverhoging voor kamers, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2023; de mogelijkheid van tijdelijke huurkorting; en (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer) de huurverlaging naar € 575,03 voor huurders van een woning of woonwagen van een woningcorporatie en met een laag inkomen. MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 (PDF | 50 pagina's | 541 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circularie 2006-06 met beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen

  Deze circulaire gaat over beleidsregels verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen. MGs zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. MG-circulaires gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Circulaire van de minister van BZK voor de colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten, met informatie over de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023. Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 (PDF | 24 pagina's | 313 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire over gecombineerde verkiezingen eilandsraad en kiescollege 2023

  Circulaire bestemd voor de bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de gecombineerde eilandsraad- en kiescollegeverkiezingen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Brief van de minister van BZK bij de circulaire voor de colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten, met informatie over de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023. Aanbiedingsbrief bij circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 (PDF | 3 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire voor waterschappen over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Circulaire van de minister van BZK voor de besturen van de waterschappen met informatie en instructies over de taken van het centraal stembureau tijdens de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021

  Circulaire over parameters huurtoeslag op het gebied van inkomen en huur voor 2021. Ook bevat de circulaire de inkomensgrenzen huurtoeslag bij verschillende huurbedragen. Tot slot gaat de circulaire in op drie wijzigingen die gevolgen hebben voor de berekening en/of uitbetaling van de huurtoeslag. Het gaat om de AOW-leeftijd, de verruiming van de indieningstermijn bijzondere situaties inkomen, medebewoner en vermogen, en om verworven recht in de huurtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief: de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale huursector de beperking van de huurverhoging in de vrije sector (onder voorbehoud van instemming Eerste Kamer) de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een dure woningcorporatiewoning. Let op: Bijlage III bevatte per abuis een fout. In deze versie (26 februari) is in Bijlage III de kolom van 166 tot en met 207 punten gecorrigeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021

  Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en tot en met 30 juni 2021, inclusief de nieuwe regeling voor de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties van 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

  Bekijk document gepubliceerd op