Zoekresultaten  311-320 van de 369 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • SiSa 2015

  Hier vindt u stukken voor SiSa 2015.

 • Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2015 - versie 11 januari

  Dit is de tabel van fouten en onzekerheden 2015. De tabel van fouten en onzekerheden is het document waarin de accountant informatie opneemt over geconstateerde fouten en onzekerheden met betrekking tot de SiSa verantwoordingsinformatie. Het format voor deze tabel wordt jaarlijks vastgesteld. Het format voor de tabel van fouten en onzekerheden is een spreadsheet met alle specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen die in een bepaald jaar aan de orde zijn. Per specifieke uitkering of uitkering van provinciale middelen bevat dit format ruimte waarin de accountant aangeeft welke fouten en onzekerheden zijn aangetroffen bij de controle.

 • Nota verwachting accountantscontrole 2015 (definitief) - versie 11 januari

  Het doel van deze nota is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen. In de tweede plaats is deze nota bedoeld als communicatiemiddel tussen de medeoverheid en diens accountant over de te verrichten werkzaamheden door de accountant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2015 (definitief) - versie 11 januari

  Toelichting op de procedure van de verantwoordingsinformatie via SiSa, op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2015 - versie 11 januari

  Dit is de tabel van fouten en onzekerheden 2015. De tabel van fouten en onzekerheden is het document waarin de accountant informatie opneemt over geconstateerde fouten en onzekerheden met betrekking tot de SiSa verantwoordingsinformatie. Het format voor deze tabel wordt jaarlijks vastgesteld. Het format voor de tabel van fouten en onzekerheden is een spreadsheet met alle specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen die in een bepaald jaar aan de orde zijn. Per specifieke uitkering of uitkering van provinciale middelen bevat dit format ruimte waarin de accountant aangeeft welke fouten en onzekerheden zijn aangetroffen bij de controle.

 • SiSa-bijlage 2015 (definitief) - versie 11 januari

  De informatie voor de verantwoording van specifieke uitkeringen wordt in een vast format opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Deze versie kunt u niet gebruiken voor het indienen van uw verantwoording over 2015 voor 15 juli 2016 (T+1). Dit is een pdf versie van de volledige SiSa-bijlage. Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die via SiSa moeten verantwoorden, ontvangen via het CBS een SiSa-bijlage op maat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invulwijzer SiSa 2015 (definitief) - versie 11 januari

  Deze invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Septembercirculaire gemeentefonds 2015

  De septembercirculaire 2015 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IUSD jeugd 2015-2020 (ods), versie 16 juni 2015

 • IUSD jeugd 2015-2020 (xls), versie 16 juni 2015