Zoekresultaten  331-340 van de 369 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Rekenmodel meicirculaire 2015 versie 4 juni (xls)

 • Taakmutatie 2018, mei 2015 (xls)

 • Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering Sociaal domein (ods)

 • Taakmutatie 2016, mei 2015 (xls)

 • Mo-model 2013-2017 (xls)

 • Taakmutatie 2016, mei 2015 (ods)

 • Taakmutatie 2019, mei 2015 (xls)

 • Meicirculaire gemeentefonds 2015

  De meicirculaire gemeentefonds 2015 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 en verder. De financiële gevolgen per afzonderlijke gemeente zijn te berekenen met onderstaand rekenmodel en met de bestanden voor de berekening van de effecten van taakmutaties. Er is ook achterliggende informatie opgenomen in verband met de decentralisaties sociaal domein. De modellen en achterliggende berekeningen voor de andere onderdelen van de gemeentefondsuitkering worden de komende dagen op internet gepubliceerd. Op 4 juni is een tweede verbeterde versie van het rekenmodel op internet geplaatst. De bedragen decentralisatie-uitkering LHBT en de suppleties groot onderhoud (onderdeel aanvulling BAG) bleken onjuist en zijn vervangen door de cijfers volgens de circulaire. Ook op 4 juni is de specificatie van de herverdeeleffecten en suppleties gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mo-model 2013-2017 (ods)

 • Taakmutatie 2017, mei 2015 (ods)