Zoekresultaten  1-10 van de 704 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022 - Addendum bij de Invulwijzer SiSa 2021 en SiSa-bijlage versie 3103 (002)

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022 - Nadere toelichting SiSa 2021 kwijtschelding publieke schulden SZW-domein kinderopvangtoeslagaffaire

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022 - Definitief Invulwijzer SiSa.pdf

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

  Dit is de definitieve nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2021. Op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa wordt hierin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2021 toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

 • Aanvullende brief gemeentefonds maart 2021

  Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 ontvangen gemeenten informatie via deze aanvullende brief. Brief aan colleges (PDF | 2 pagina's | 276 kB) Bijlage (PDF | 24 pagina's | 1 MB) Veelgestelde vragen (PDF | 1 pagina | 261 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op