Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Bijlage - Discussienotitie: toekomstbestendigheid mededingingsbeleid in relatie tot online platforms

  Bijlage - Discussienotitie: toekomstbestendigheid mededingingsbeleid in relatie tot online platforms

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdragenoverzicht per 1 oktober 2016

  Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdragenoverzicht per 1 juli 2016

  Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdragenoverzicht per 1 april 2016

  Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdragenoverzicht per 1 januari 2016

  Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

  Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR

  Deze mededeling bevat een geactualiseerde toelichting op het invullen van het Duitse formulier Bescheinigung EU/EWR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscale behandeling van het besloten fonds voor gemene rekening (FGR) in Zweden

  Op 8 september 2014 heeft de Zweedse bevoegde autoriteit verklaard dat het Nederlandse besloten fonds voor gemene rekening ("closed FGR"), voor doeleinden van de 'Swedish Withholding Tax Act', als fiscaal transparant moet worden behandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belastingregeling Nederland-Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2015

  In december 2012 hebben Nederland en Curaçao overeenstemming bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter vermijding van dubbele belasting tussen beide landen.De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2016 zal gaan gelden. In 2015 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

  Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. In dit bericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op