Zoekresultaten  11-14 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Aanvullende brief gemeentefonds juni 2020 - Brief ‘Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden: verdeling over gemeenten’

  Op 28 mei 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor de medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. De meicirculaire gemeentefonds 2020 informeerde gemeenten hierover op hoofdlijnen. Door middel van een aanvullende brief ontvangen gemeenten - vooruitlopend op de septembercirculaire 2020 - informatie over het financiële effect van het compensatiepakket per gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 1 juli 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 1 juli 2020 van verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen die worden aangepast gaan over de 1,5 meter-afstandsnorm, vervoer en samenkomsten. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet aanpassingen Wet publieke gezondheid in relatie tot de Wet veiligheidsregio’s

  De Wet publieke gezondheid is gewijzigd om aan te sluiten op de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). In deze factsheet vindt u de belangrijkste gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het gevaar van Antibioticaresistentie

  Infographic over het gevaar van antibioticaresistentie en de maatregelen daartegen.

  Bekijk document gepubliceerd op