Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Belastingregeling Nederland-Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2015

  In december 2012 hebben Nederland en Curaçao overeenstemming bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter vermijding van dubbele belasting tussen beide landen.De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2016 zal gaan gelden. In 2015 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing vergoedingen politieke gezagsdragers BES

  In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overige circulaires Appa

  Hieronder treft u jaarlijkse en tussentijdse circulaires aan met informatie over onder meer: de inkomensafhankelijke ZVW; aanpassing van ingegane pensioenen; franchise en inhoudingen. Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.

 • Nieuw rechtspositiebesluit politieke gezagdragers Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  In deze circulaire vindt u informatie over het nieuwe rechtspositiebesluit politieke gezagdragers Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing vergoeding gezagdragers Bonaire 2012

  In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassen vergoeding gezagdragers Saba 2012

  In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassingsregeling Appa 2012

  In deze jaarlijkse en tussentijdse circulaires vindt u onder meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, aanpassing van ingegane pensioenen en informatie over franchise en inhoudingen. Graag uw aandacht voor het volgende: Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Deze circulaires zijn in zoverre dan ook niet van toepassing. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing vergoeding gezagdragers Saba 2010

  In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassen vergoeding gezagdragers Sint Eustatius 2011

  In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Sint Eustatius 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2013 en 2014

  Circulaire over het verrekenen van neveninkomsten van politieke ambtsdragers 2013 en 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op