Zoekresultaten  1-10 van de 265 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Ontwerpbesluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

  Ontwerp van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptbesluit Jeugdwet en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

  Besluit tot wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, houdende regels ter bevordering van een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, alsmede enige technische wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging lijst I bij Opiumwet

  Besluit van houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging opleidingsbesluit GZ-psycholoog en psychotherapeut

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut om nadere eisen te stellen ten behoeve van de kwaliteit van de opleidingen. Ontwerpbesluit wijziging opleidingsbesluit GZ-psycholoog en psychotherapeut (PDF | 15 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit VWS

  Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in verband met enkele technische wijzigingen. Wijzigingsbesluit VWS (PDF | 9 pagina's | 60 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit wijziging bijlage Alcoholbesluit

  Toelichting op het ontwerpbesluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit. Nota van toelichting bij ontwerpbesluit wijziging bijlage Alcoholbesluit (PDF | 2 pagina's | 71 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging bijlage Alcoholbesluit

  Besluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit. Ontwerpbesluit wijziging bijlage Alcoholbesluit (PDF | 2 pagina's | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit houdende de wijziging van Tabaks- en rookwarenbesluit over verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand

  Concept besluit houdende de wijziging van Tabaks- en rookwarenbesluit over verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand (PDF | 2 pagina's | 71 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Ontwerp om het Besluit periodieke registratie Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog.  Ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG (PDF | 2 pagina's | 70 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op