Zoekresultaten  1-50 van de 24.547 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma

  Besluit op een verzoek om informatie over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen medewerkers OCW en NRC over gedragingen van (oud)minister Wiersma

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van OCW rechtstreeks naar medewerkers van het NRC over de gedragingen van (oud)minister Wiersma in de periode van januari 2023 tot juli 2023. Specifiek, het informele berichtenverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over exportautorisaties cyber-surveillance goederen en digitale technologieën met dual-use toepassingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over exportautorisaties van cyber-surveillance goederen en digitale technologieën met dual-use toepassingen die door de Nederlandse overheid naar het Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie zijn verzonden. Specifiek, de Nederlandse antwoorden op de ‘Questionnaire on the control of exports of cyber-surveillance items’ voor de jaren 2020, 2021, en 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over omzetbelasting aandelentransacties

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de omzetbelasting over aandelentransacties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bijlagen uit e-mail van dhr. van Rij

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de drie bijlagen bij een e-mail genoemd onder document-ID 1135752 uit de inventarislijst bij een eerder besluit van 1 december 2022. Dit besluit ziet toe op een Woo-verzoek over contacten tussen het ministerie van Financiën en dhr. Marnix van Rij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op een Woo-verzoek over controle van de NVWA samen met de politie

  Besluit op een verzoek om informatie over controle van de NVWA samen met de politie op een bepaald adres. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over AGRO-ondernemingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle AGRO-ondernemingen waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een eerdere vaststelling van de TVL subsidie opnieuw heeft bekeken wegens het bereiken of overschrijden van de staatssteungrens voor AGRO-ondernemingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incidenten en ontsnappingen wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten, informatie en communicatie die gaan over meldingen bij RVO over en van (bijt)incidenten en ontsnappingen door wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland in de periode 2014 tot en met 26 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoer militaire goederen Douane

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over invoer en uitvoer van goederen door X en alle daaraan verbonden (rechts)personen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen tussen Shell en Nederlandse regering

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over ontmoetingen tussen Shell en de Nederlandse regering in de periode van januari 2002 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rapport Ongekend Onrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van om informatie over het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten over het niet op tijd nemen van een beslissing(en) op verzoek(en) betreffende de herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

  Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument kasteel Moersbergen

  Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van subsidie aan de eigenaar van rijksmonument kasteel Moersbergen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

  Besluit op een verzoek om informatie over het detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken naar de mogelijkheid hiervan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Aanvullend besluit op besluit op Woo-verzoek over compliance map Belastingdienst

  Aanvullend besluit op een besluit op een verzoek om het openbaar maken van kopieën van de compliance map van de Belastingdienst van 2017 tot en met de meest recente versie, inclusief aanverwante documenten zoals oplegbrieven, oplegnotities, bijlagen en onderliggende rapporten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over de speed-pedelec

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over autohandel en btw-fraude

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over autohandel en btw-fraude. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken tussen Gasunie en Air Products Nederland B.V.

  Besluit op een verzoek om informatie over de afspraken tussen Gasunie Transport Services (GTS)/Gasunie en Air Products Nederland B.V. (AP). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek over ROM Horizon Flevoland en haar fondsen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over ROM Horizon Flevoland B.V. en haar fondsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-verzoek over speed-pedelec

  Besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over benoeming waarnemend burgemeester van Midden-Delfland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie (stukken, verslagen, notities, etc.) rondom de aanstelling van de waarnemend burgemeester Van Hemmen die gedeeld is aan de gemeenteraad, alsmede de opdracht en het mandaat dat de waarnemend burgemeester vanuit de Commissaris van de Koning heeft meegekregen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zijn onderdeel van advies in artikel 67, derde lid, WVO (oud) en besluit dat de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs in 2022 heeft genomen op grond van artikel 64 WVO (oud). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking informatie over paarden en/of pony’s

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verplichte registratie van paarden en/of pony’s, een overzicht van het aantal op dit moment gehouden paarden en/of pony’s en het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor de locatie Langedijkstraat 4 te 5324 AR Ammerzoden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar Woo-verzoek Vierpartijenoverleg van 15 augustus 2022

  Het besluit betreft informatie over de onderwerpen migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht, waarover is gesproken in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van 15 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over Ketelhuis Ermelo

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over het rijksmonument De Hooge Riet, in het bijzonder het Ketelhuis (rijksmonumentnummer 523883). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overheidscontracten KLM

  Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek bezetting aantal dierplaatsen bedrijf

  Besluit op een verzoek om informatie over de totale bezetting van het aantal dierplaatsen op een bedrijf in Linschoten van 2014 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek is afgewezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de wolf in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle documenten die gaan over de wolf in Nederland van 2013 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over inspectierapport en waarschuwingsbrief specifiek bedrijf

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een inspectierapport en een waarschuwingsbrief over en naar een specifiek bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar van Woo-besluit over benoemingsbesluiten

  Besluit op een aantal bezwaren over (deel)besluiten op Woo-verzoeken waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal rechters conform artikel 47 van de Grondwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over participatietraject Luchthavenbesluit RTHA

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die berusten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de evaluatie rondom het participatietraject in de regionale verkenning met belanghebbenden zoals georganiseerd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over overleg tussen VWS-LNV-IenW en visserijsector over PFAS

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten die in zijn gebracht of besproken zijn bij het overleg van 7 september 2022 tussen betrokken departementen (VWS, LNV en IenW) en de visserijsector over PFAS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op besluit Woo-verzoek over besluit ingebrekestellingen en beroepen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek over het besluit rondom ingebrekestellingen en beroepen niet tijdig vanwege de herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over algoritmes

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderzoeken naar algoritmes, waaronder de onderzoeken voor de rapporten: 'Aandacht voor algoritmes' en 'Algoritmes getoetst'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 1e deelbesluit op Woo-verzoek over controlebeleid steekproeven Douane

  1e deelbesluit op een verzoek om informatie over het controlebeleid ten aanzien van steekproeven door de Douane. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Woo 1 controlebeleid Douane steekproeven (besluit))

 • Woo-verzoek over container zijladers, geleverd aan Oekraïne

  Besluit op een verzoek om informatie over de aankoopbedragen en foto’s van de door firma Megalift geleverde container zijladers die geleverd zijn aan Oekraïne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar over Woo-besluit over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

  Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overslaan vooraankondigingen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over de werkinstructie op grond waarvan bij de integrale herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag (in het kader van de hersteloperatie) geen vooraankondiging meer verstuurd wordt zodra een beroep wegens niet tijdig beslissen is ingesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over etnisch profileren en ontmoedigingsbeleid Rusland binnen Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het etnisch profileren en ontmoedigingsbeleid over Rusland binnen Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over bekostiging schoolbesturen in primair onderwijs en eindafrekening van declaratiesysteem

  Besluit op een verzoek over het verkrijgen van informatie over de bekostiging van schoolbesturen in het primair onderwijs in het schooljaar 2022/2023. En de eindafrekening van het declaratiesysteem 2005/2006 wegens de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie debat uitslag Provinciale Staten verkiezingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het plenaire debat over de "Uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over specifieke melding NVWA 23-0689

  Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een specifieke melding NVWA 23-0689 van 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over werkinstructies toepassing Woo

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over werkinstructies over de toepassing van de Woo die bij het ministerie van VWS aanwezig zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 Woo-verzoek over rechtszaak Mobilisation for the Environment - Programma Aanpak Stikstof

  Deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie van het ministerie van LNV en LNV medewerkers, met de provincies, het IPO en de landsadvocaat, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Raad van State over de rechtszaak van Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).