Zoekresultaten  1-50 van de 24.954 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

  Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatielijst bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante artikelen bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Relevante artikelen bij een Woo-verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Document bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Besluit op een verzoek om informatie over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

 • Documenten deel 3 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 3 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 1 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 2 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante artikelen bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Relevante artikelen bij een Woo-verzoek over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Tevens is een aantal documenten reeds openbaar. De publieke vindplaats is toegevoegd.

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de werkzaamheden over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

  Besluit op een verzoek om informatie over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens vanaf 1 juli 2023 tot en met 7 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over wijze van toesturen stukken en inventarislijst

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de wijze van het toesturen van de stukken (bijvoorbeeld via filetransfer) en over de zogenoemde inventarislijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over toezicht- en handhavingsbeleid dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over toezicht- en handhavingsbeleid van de NVWA over dierenwelzijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 10 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument Holset 57 in Lemiers

  Besluit op een verzoek om informatie over het legaliseren van twee vakantieappartementen in het rijksmonument nummer 36660 op het adres Holset 57 in Lemiers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

  Besluit op een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek documenten over Sharon Dijksma

  Besluit op een verzoek om documenten over Sharon Dijksma. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Besluit op een verzoek om informatie over de kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Duurzaamheidsplan Nationaal Archief

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Duurzaamheidsplan Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst

  Besluit op een verzoek om informatie over beslissing op bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst van 24 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inzet SAR-helikopters bij incident Fremantle Highway

  Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van Search and Rescue (SAR)-helikopters in 2022 en 2023, specifiek over de inzet bij de brand op het schip Fremantle Highway. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

  Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van informatie over de besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april 2020 tot 26 oktober 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Stichting Rijksmuseum Muiderslot

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over Stichting Rijksmuseum Muiderslot. Specifiek, over de periode van februari 2020 - juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol

  Besluit op een verzoek om informatie over o.a. onderzoeken of rapportages ten aanzien van de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol, vanaf 1980 tot 14 oktober 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht en monitoringrapportage

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst' en de rapportage 'Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over voldoende toegang MKB tot opdrachten van BZK/Rijksoverheid

  Besluit op een verzoek om informatie over voldoende toegang voor het MKB tot opdrachten van BZK/Rijksoverheid, in het bijzonder bij het clusteren van opdrachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over een specifieke hondenhandelaar

  Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke hondenhandelaar. Dit verzoek gaat over de periode van 1 januari 2023 tot en met 29 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over (investerings)interesse van Saoedische zakenlieden in mondiale sporten

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie omtrent de (investerings) interesse van Saoedi-Arabië, zowel van het Public Investment Fund als kroonprins Mohammed Bin Salman zelf of eventuele andere Saoedische zakenlieden, in mondiale sporten als voetbal, golf, tennis, Formule 1, als wel het eventueel binnenhalen van een wereldkampioenschap voetbal in de toekomst, hoe het ministerie van BuZa kijkt naar die ontwikkelingen en veel gehoorde aantijgingen van 'sportswashing' rond deze investeringen. Het verzoek betreft de periode van 01-01-2020 tot 17-7-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes

  2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes over de periode 10 juni 2022 tot 6 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Remkes

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de communicatie met Johan Remkes bij de totstandkoming van zijn rapport ‘Wat wel kan’ over de periode 1 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over documenten overleg concepten en woo

  Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van vergaderstukken, verslagen, notulen en andere vormen van vastleggingen van en naar aanleiding van het "overleg concepten en woo" van 30 januari 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspecties van de NVWA bij een pluimveeslachterij

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over inspectierapporten en andere controles en bezoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij in de periode van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023. En daarnaast het totaal aantal geslachte eenden over het jaar 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de werkzaamheden van Johan Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan' over de periode 3 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over overleg met rechtbanken

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij en onder Toeslagen die gaan over, of zijn opgesteld wegens, de berichtgeving van RTL Nieuws op 23 mei 2023 onder de titel "Dienst Toeslagen overlegde achter de schermen met rechtbanken over beslistermijn". Specifiek, de periode van 23 mei 2023 tot en met 26 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over procedurele toetsing stijging Ryanair-toestel

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de procedurele toetsing van de stijging van het Ryanair-toestel met vluchtnummer FR4052 op 13 september 2023 over de landingsbaan 03 op Eindhoven Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over leerplan rijbewijs B opleiding

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die gaan over het ontstaan van het rapport “Uitgangspunten voor het Leerplan voor de Rijopleiding” opgesteld door Royal HaskoningDHV (RHDHV). Specifiek, de periode van 1 januari 2020 tot en met 17 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

  Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 70/80. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderhandelingen over verkoop van energielandgoed/landschap Wells Meer

  Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen en de verkoop van (energie)landgoed/-landschap Wells Meer door de provincie Limburg en/of door het Bureau Beheer Landbouwgronden aan de gemeente Bergen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kosten en aantallen testen van kipfilet op salmonella 2016 – 2017

  Besluit op een verzoek om informatie over de kosten en aantallen testen van kipfilet op salmonella in de periode van 2016 tot en met 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Warenwetregeling officieel aangewezen laboratoria

  Besluit op een verzoek om informatie over de Warenwetregeling officieel aangewezen laboratoria. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek SiSa-verantwoording gemeente Heerlen

  Besluit op een verzoek om informatie over de SiSa-verantwoording van de gemeente Heerlen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Vervangend besluit Woo-verzoek Cost Company

  Vervangend besluit op een verzoek om informatie over Cost-company. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op