Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over begeleiding Nederlandse gedetineerden in buitenland - Openbaargemaakte informatie

  Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze, zoals vastgelegd in het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken, bij begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlandse staatsburgers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over begeleiding Nederlandse gedetineerden in buitenland - Besluit op Woo-verzoek en inventaris openbaargemaakte informatie

  Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze, zoals vastgelegd in het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken, bij begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlandse staatsburgers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over begeleiding Nederlandse gedetineerden in buitenland

  Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze, zoals vastgelegd in het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken, bij begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlandse staatsburgers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Wob verzoek over procedures van de Landsadvocaat

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over facturen en de gemiddelde kosten van een civiele procedure bij de rechtbank als een beroep wordt gedaan op de rechtsbijstand van de Landsadvocaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op wob-verzoek over verkeersboetes van bewindspersonen vanaf 2015

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.  Het betreft een verzoek inzake verkeersboetes bewindspersonen vanaf 2015. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar vervolgingsbeslissing van het OM inzake G. Wilders

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 augustus 2019 een aanvullend besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten die zien op de door het OM genomen beslissing om strafvervolging in te stellen tegen de heer G. Wilders wegens diens ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek inzake toezicht op de advocatuur

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie inzake de toezicht op de advocatuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek mbt cijfers over geweldsincidenten in Justitiële inrichtingen over het jaar 2015 en januari en februari van 2016

  De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 25 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om de cijfers over geweldsincidenten in Justitiële inrichtingen over het jaar 2015 en januari en februari van 2016, openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek cijfers ontvluchtingen uit Justitiële inrichtingen 2014 en 2015

  De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 6 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om cijfers over (pogingen tot) ontvluchtingen uit Justitiële inrichtingen over de jaren 2014 en 2015 openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob verzoek over toezicht op de advocatuur

  De Minister van Justitie heeft op 10 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over toezicht op de advocatuur.

  Bekijk document gepubliceerd op