Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Rechtverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over beschikkingen dwangsommen Awb

  Besluit op een verzoek om informatie over beschikkingen met de toekenning van dwangsommen over 2020 en 2021 op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit 28 mei 2015 inzake onderzoek naar het misbruik van de Wob

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 mei 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over aantallen ontvangen Wob-verzoeken, niet tijdige beslissingen, ingebrekestellingen en dwangsommen betreffende het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob verzoek inzake de Nota van Toelichting bij het Besluit proceskosten (stb 1993, 763)

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 april 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de Nota van toelichting bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763) en documenten over de nota die binnen het ministerie en met andere overheden zijn gewisseld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek naar informatie over de MPA-affaire

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 20 oktober 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de MPA-affaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wobbesluit 25 februari 2016 inzake informatie over de MPA-affaire

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 februari 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de MPA-affaire.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar op Wobbesluit 25 februari 2016 inzake informatie over de MPA-affaire

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 februari 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de MPA-affaire.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob verzoek over de invoering van de Implementatiewet

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de invoering van de implementatiewet buitengerechtelijke geslechtsbeslissing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar Wob-verzoek aanwijzing KNSA als certificerende instantie in de Cwm 2014

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 juli 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de aanwijzing van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) als certificerende instantie voor schietverenigingen in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op