Zoekresultaten  1-10 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nota bij Beleidsdoorlichting Media 2022

  Beslisnota bij Beleidsdoorlichting Media 2022 (PDF | 1 pagina | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

  Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic maatregelenpakket bij Kamerbrief over toezicht op onderwijs

  Infographic bij de Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs. De infographic geeft een overzicht van de doelen, maatregelen en mijlpalen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Infographic Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit (PDF | 1 pagina | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - Volledig notadossier Vrij en veilig onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK- Aanbiedingsnota memorie van antwoord Wetsvoorstel wettelijke taken internationalisering onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter ondertekening - Kamerbrief maatregelen examens 2022

  De nota verzoekt om akkoord voor verzending van de Kamerbrief besluit eindexamen vo 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notadossier MR-aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Archiefwet 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024

  Strategie voor de jaren 2021-2024 over de digitale toegankelijkheid van cultureel erfgoed in Nederland. Deze strategie is een vervolg op die van 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beroepspraktijkvorming in tijden van Corona SBB

  De notitie richt zich op de aanpak van de gevolgen van de corona-epidemie op de beroepspraktijk in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) . Notitie Beroepspraktijkvorming in tijden van Corona SBB (PDF | 8 pagina's | 184 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Nederlands Fotomuseum Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  De nota bevat de reactie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het actieplan van het Nederlands Fotomuseum. Het actieplan richt zich op het wegwerken van achterstanden in het beheer en de ontsluiting van de huidige collectie en het beheer van toekomstige collecties.

  Bekijk document gepubliceerd op