Zoekresultaten  1-50 van de 321 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Bijlage 1 Onderliggende Nota bij kamerbrief Procedure nieuwe treindienst in open toegang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Aanbieden onderzoeksrapport VTH BES eilanden

  De nota bevat een aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over 3 rapportages van de inspectie over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterwet. Het wetsvoostel gaat over normstelling voor de waterkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • onderliggende nota bij Kamerbrief uitstel beantwoording kamervragen mbt instandhoudingsopgave bruggen en andere kunstwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen. Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW (PDF | 24 pagina's | 676 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Engelse samenvatting Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerdere nota met Advies wijze van omgaan moties Alkaya en Madlener in de HRN- concessie

  De nota gaat over de manier van omgaan met moties van de Tweede Kamerleden Alkaya (DENK) en Madlener (PVV) over internationale verbindingen in de concessie Hoofdrailnet (HRN). Daarnaast gaat de moite in op Arriva treindiensten in open toegang in Noord-Nederland. Eerdere nota met Advies wijze van omgaan moties Alkaya en Madlener in de HRN- concessie (PDF | 4 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart (PDF | 15 pagina's | 512 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart (PDF | 1 pagina | 168 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - National Circular Economy Programme 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - npce-circulaire-economie.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Floating degassing in the Netherlands

  Rapport van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het rapport bevat een juridische analyse over een nationaal verbod op varend ontgassen. Floating degassing in the Netherlands (PDF | 29 pagina's | 4,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bslisnota bij Kamerbrief reactie ASV Contourennota Mobiliteitsvisie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Bslisnota bij Kamerbrief reactie ASV Contourennota Mobiliteitsvisie (PDF | 2 pagina's | 142 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen de stijging van het aantal korte vluchten door privévliegtuigen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Antwoorden Kamervragen de stijging van het aantal korte vluchten door privévliegtuigen (PDF | 2 pagina's | 136 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief werkbezoek Schiphol en moties en toezeggingen arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Verzamelbrief werkbezoek Schiphol en moties en toezeggingen arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden (PDF | 3 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • eslisnota Kamerbrief 6e update drukte Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. eslisnota Kamerbrief 6e update drukte Schiphol (PDF | 1 pagina | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Havenbeveiligingswet

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wetsvoorstel wijziging Havenbeveiligingswet. Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten. Daarnaast gaat het voorstel over de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen en 2 technische verbeteringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter informatie Resultaten Impactanalyse verlaging activiteitenniveau Schiphol

  De nota gaat over de voornaamste bevindingen uit het onderzoek 'Impactanalyse verlaging activiteitenniveau Schiphol'. Het onderzoek richtte zich op de brede maatschappelijke effecten van het sluiten van de Polderbaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Mobiliteitspakket

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag met antwoorden op vragen over het wetsvoorstel Mobiliteitspakket. De vaste Tweede Kamercommissie voor IenW heeft de vragen gesteld. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Mobiliteitspakket (PDF | 6 pagina's | 277 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nationaal MilieuProgramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen lid Van Haga over stilleggen A4 Knooppunt Burgerveen-N14

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Antwoorden op Kamervragen lid Van Haga over stilleggen A4 Knooppunt Burgerveen-N14 (PDF | 2 pagina's | 147 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het wetsvoorstel gaat over de grondslag voor maatregelen voor het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Water Programma2022-2027 (Ontwerp-NWP). Daarnaast bevat de nota een toelichting op de adviezen en toetsen op het Ontwerp-NWP. Tot slot geeft de nota een schets van het gevolgde en toekomstige proces van planvorming en besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (AO PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing uitvoeringsbeleid asbest aan boord van zeeschepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing

  Minister Harbers (IenW)  geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing. De nota herstelt enkele onvolkomenheden in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota brieven over stand van zaken subsidieregeling vuurwerk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter informatie ILT signaal anticiperend handhaven Schiphol 2021

  Signaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het signaal gaat over het anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) voor Schiphol. Hierbij is sprake van het gedogen van geluidsoverschrijdingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake implementatiewet hov

  Minister Visser (IenW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Het wetsvoorstel gaat over havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen. Zij kreeg het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaa (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid) en enkele andere wetten. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Besluitvorming Schiphol en Lelystad Airport

  De gespreksnota gaat over het geadviseerde besluit bij de voorkeursoptie bij de besluitvorming rond Schiphol. De voorkeursoptie gaat over het verminderen van overlast voor omwonenden van Schiphol en negatieve effecten op de natuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter informatie tussenstand analyse van opties om vooruitlopend op het LVB het aantal vliegbewegingen te reduceren

  De nota gaat in op de uitwerking van 2 tussenopties van de besluitvorming rond Schiphol en Lelystad Airport. Deze opties lopen vooruit op het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over wetsvoorstel voor wijziging van de Gemeentewet. Het wetsvoorstel gaat over differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging wetsvoorstel bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

  De nota wijzigt het wetsvoorstel voor bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen oop enkele puntne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel EETS

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel implementatie EETS richtlijn. EETS staat voor Europese elektronische tolheffingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging EETS

  De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel implementatie EETS richtlijn. EETS staat voor Europese elektronische tolheffingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord WWijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstelt tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. Het wetsvoorstel gaat over het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Het wetsvoorsel gaat over de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen-en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ( Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over de uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging Wet digitale vermelding vermissing rijbewijs

  De nota bevat wijzigingen in het wetsvoorstel Wet digitale melding vermissing rijbewijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Verzamelwet IenW 2020

  De nota bevat wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet Vrom BES

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de fractie van D66 van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer

  De nota bevat wijzigingen in het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer (PDF | 1 pagina | 95 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op