Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • 2e nota van wijziging wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen in 2020

  De nota geeft een overzicht van de bevindingen uit de nalevingsverslagen van geluidproductieplafonds (GPP’s) voor het wegennet en spoorwegennet in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op aanvullende vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail. Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail (PDF | 47 pagina's | 839 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel vindplaatsen voorzover er vragen zijn geclusterden

  De tabel bevat vindplaatsen voor de geclusterde vragen uit de nota naar aanleiding van het Verslag bij het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail. Tabel vindplaatsen voorzover er vragen zijn geclusterden (PDF | 7 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsvisie ProRail IenW

  De visie bevat de uitgangspunten voor de samenwerking tussen ProRail als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Samenwerkingsvisie ProRail IenW (PDF | 10 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 bij Nota naar aanleiding van het verslag

  De bijlage bevat nadere informatie over de financiële gevolgen van de omvorming van ProRail tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). Deze staan in de ontwerpbegroting 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bijlage 3 bij Nota naar aanleiding van het verslag (PDF | 3 pagina's | 793 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet publiekrechtelijke omvorming Prorail. Nota van wijziging Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail (PDF | 15 pagina's | 399 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag omvorming proRail tot zbo

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer overj het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail . Nota naar aanleiding van het verslag omvorming proRail tot zbo (PDF | 76 pagina's | 978 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel wijziging Spoorwegwet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet. De wijziging houdt verband met de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging invoering delegatiebepalingen voor de regulering systeem vervoersbewijzen, betaalwijzen, betaaldienstverlening in OV

  2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op