Zoekresultaten  1-10 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaa (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid) en enkele andere wetten. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Water Programma2022-2027 (Ontwerp-NWP). Daarnaast bevat de nota een toelichting op de adviezen en toetsen op het Ontwerp-NWP. Tot slot geeft de nota een schets van het gevolgde en toekomstige proces van planvorming en besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (AO PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisntoa Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van Drinkwaterwet

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties over het wetsvoorstel tot wijziging van de Drinkwaterwet. Het voorstel gaat over wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterwet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal deel Overstromingsrisicobeheerplan Maas

  Beschrijving van de internationale coördinatie van de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisicos in het stroomgebiedsdistrict Maas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Schelde

  Internationaal beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict Schelde voor de beheerperiode 2015 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Waterplan 2016-2021

  Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op