Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnotitie 2022 - Doen waar Nederland goed in is

  Stratgegie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van Rijkswetten verband met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot aanpassing van Rijkswetten verband met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging inzake wetsvoorstellen in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

  2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet inzake EU recht op toegang tot een advocaat

  Wetsvoorstel voor de implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement. Het wetsvoorstel gaat over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en enkele andere procedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op het toegepaste onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie CPB over effecten regeerakkoord op marginale druk

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de effecten van het regeerakkoord op de marginale druk voor zowel werknemers als zelfstandigen. Met deze notitie wordt voldaan aan de motie-Van der Staaij (SGP).

  Bekijk document gepubliceerd op