Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Engelse samenvatting Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

 • Beleidsnota nader rapport wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belisnota's besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel_Geredigeerd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer

  De nota bevat wijzigingen in het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer (PDF | 1 pagina | 95 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat IenW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

  Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer (PDF | 17 pagina's | 267 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

  Nota over de resultaten van het huidige beleid en de hoofdlijnen van het nieuwe beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO). Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (PDF | 40 pagina's | 2,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op