Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Bslisnota bij Kamerbrief reactie ASV Contourennota Mobiliteitsvisie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging met aanpassingen bij Verzamelwet IenW 2019

  De aangepaste nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging bij Verzamelwet IenW 2019

  De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Arbeidstijdenwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen’

  Nota ter informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de minister van IenW en minister MenW over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016

  Architectuur en ruimtelijk ontwerp zijn van belang bij de ontwikkeling van functionele, innovatieve en betaalbare oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen, zoals stedelijke (her)ontwikkeling en duurzaamheid. Bovendien versterken ze het culturele karakter van onze woon-, werk- en leefomgeving. Op Prinsjesdag 2012 hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) namens het kabinet de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016 “Werken aan ontwerpkracht” uitgebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Verzamelwet IenW 2019

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Arbeidstijdenwet. Nota naar aanleiding van het verslag bij Verzamelwet IenW 2019 (PDF | 2 pagina's | 147 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet basisregistratie ondergrond

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Regels omtrent de Basisregistratie Ondergrond (Wet Basisregistratie Ondergrond).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet basisregistratie ondergrond

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Regels omtrent de Basisregistratie Ondergrond (Wet Basisregistratie Ondergrond).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van antwoord ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte

  Nota van antwoord bij het ontwerp structuurvisie infrastructuur en ruimte, ontwerpwijziging besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Plan Milieueffectrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op