Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

  De Onderwijsraad wil met dit stuk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het opleidingen- en kwalificatiestelsel voor leraren van het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden

  De Europese Commissie heeft alle lidstaten in het kader van de Raadsaanbeveling voor een Jeugdgarantie gevraagd om een implementatieplan in te dienen. In reactie hierop heeft Nederland het plan ‘Dutch initiatives to prevent and combat youth unemployment’ aan de Europese Commissie aangeboden. Het plan geeft een overzicht van de maatregelen die Nederland neemt om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht

  Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht van Nederland (2007-2012)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In 2010 subsidie voor 15 jongerenprojecten (TSROA)

  Informatie over de activiteiten die een 15-tal jongerenprojecten het komende jaar gaan ondernemen. Deze projecten zijn mogelijk dankzij de Tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt. In het kort de inhoud van de projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 – 2015

  Dit nieuwe toezichtkader voor de kenniscentra is tot stand gekomen op basis van de onlangs gewijzigde Wet op het onderwijstoezicht. Hierin is bepaald dat de inspectie toezicht houdt op de kenniscentra (artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de WOT). Tot de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht had de inspectie formeel geen toezicht op de kenniscentra.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie op het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs

  Beleidsreactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van OCW en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectplan De Werkschool

  In het regeerakkoord staat het voornemen om de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en arbeidsmarkt te versterken door nauwere samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Dit is de concrete uitwerking daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op