Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • 2e nota van wijziging Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  De nota bevat aanvullende wijzigingen in het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-managementplan 2018-2019

  Dit CO2-managementplan 2018-2019 (en het separaat opgestelde CO₂-Prestatieladder-communicatieplan 2018-2019) beschrijft de vervolgstappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt ten aanzien van implementatie van de CO2-Prestatieladder – de plan-fase van de PDCA-cyclus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept klachtenregeling aanbesteden

  Consultatieversie. De klachtenregeling Aanbesteden bevat informatie over de standaard klachtenregeling voor aanbestedende diensten en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) bantwoordt aanvullende vragen van de Tweede Kamerfracties over het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept richtsnoeren voor Leveringen en Diensten

  Consultatieversie. Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk. Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij concept Klachtenregeling Aanbesteden

  Door P.P. Lampe, voorzitter schrijfgroep Klachtenregeling Aanbesteden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatiedocument Gids proportionaliteit

  Het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vraagt uw aandacht voor de Gids proportionaliteit. Het ministerie wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun mening te geven over het definitieve concept en legt het daarom bij u voor ter consultatie.

  Bekijk document gepubliceerd op