Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Nota van wijziging wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept klachtenregeling aanbesteden

  Consultatieversie. De klachtenregeling Aanbesteden bevat informatie over de standaard klachtenregeling voor aanbestedende diensten en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen

  Dit nationaal actieplan beschrijft de plannen van het kabinet om de eisen aan gereglementeerde beroepen te moderniseren. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn architect, (dieren)arts, advocaat, financieel adviseur en buschauffeur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept richtsnoeren voor Leveringen en Diensten

  Consultatieversie. Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk. Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij concept Klachtenregeling Aanbesteden

  Door P.P. Lampe, voorzitter schrijfgroep Klachtenregeling Aanbesteden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatiedocument Gids proportionaliteit

  Het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vraagt uw aandacht voor de Gids proportionaliteit. Het ministerie wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun mening te geven over het definitieve concept en legt het daarom bij u voor ter consultatie.

  Bekijk document gepubliceerd op