Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Nota's juridisch adviseur

  Nota`s over juridische bijstand in casus grondtransactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-managementplan 2018-2019

  Dit CO2-managementplan 2018-2019 (en het separaat opgestelde CO₂-Prestatieladder-communicatieplan 2018-2019) beschrijft de vervolgstappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt ten aanzien van implementatie van de CO2-Prestatieladder – de plan-fase van de PDCA-cyclus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Woningwet vergunninghouders

  Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie projecten directie huisvesting (verandermanagement)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake Reparatiewet WNT

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Reparatiewet WNT

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo)

  Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2014

  Verslag over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op