Zoekresultaten  1-3 van de 3 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas

  Met deze conceptnotitie informeert EZ over het voornemen om een Structuurvisie Schaliegas op te stellen en om een afbakening te geven van het onderzoek dat hiervoor in het kader van de m.e.r-procedure zal worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij WOO verzoek - emailwisseling

  Bijlage bij WOO verzoek - emailwisseling. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022244193 en documentnummer 2022263048.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde nota van wijziging van de Woningwet en enige andere wetten

  Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op