Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Cultuurverwijder
 • Nota Nederlands Fotomuseum Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  De nota bevat de reactie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het actieplan van het Nederlands Fotomuseum. Het actieplan richt zich op het wegwerken van achterstanden in het beheer en de ontsluiting van de huidige collectie en het beheer van toekomstige collecties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

  Minister Van Engelshoven beschrijft haar uitgangspunten en inzet voor cultuur in de periode 2021-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016

  Architectuur en ruimtelijk ontwerp zijn van belang bij de ontwikkeling van functionele, innovatieve en betaalbare oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen, zoals stedelijke (her)ontwikkeling en duurzaamheid. Bovendien versterken ze het culturele karakter van onze woon-, werk- en leefomgeving. Op Prinsjesdag 2012 hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) namens het kabinet de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016 “Werken aan ontwerpkracht” uitgebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft zijn nieuwe visie op het cultuurbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pop naar het buitenland

  Een notitie van de Popcoalitie over internationaal promotiebeleid voor de Nederlandse popmuziek vanaf 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte voor cultuur

  Minister Bussemaker (OCW) schetst de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Ook reageert zij op het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur en de verkenning Cultuur herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Positie en werkwijze Raad voor Cultuur

  In dit plan geeft de Raad voor Cultuur antwoord op de volgende vragen: Waar staat de raad in het huidige Nederlandse cultuurbestel? Wat is de taakopvatting van de raad? Hoe komt de raad tot een optimale uitvoering van zijn taken?

  Bekijk document gepubliceerd op